Víťazi

Dňa 20. 5. 2018 tu nájdeš mená troch víťazov spolu s menom víťaza online hlasovania, ako aj 5 vyžrebovaných výhercov spomedzi hlasujúcich.