O nás

Prevádzkovateľom portálu MÔŽEBYŤ.SK a poskytovateľom služieb je nezisková organizácia Šedý medveď, občianske združenie, so sídlom Karpatská 18, 811 05 Bratislava, IČO: 30855667, zaregistrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 26.5.2004, číslo spisu: VVS/1-900/90-23848, e-mail: sedymedved@sedymedved.sk