All Star School

STREET WORKOUT

Street workout je sa stáva stále viac a viac populárnejším spôsobom cvičenia, pri ktorom sa cvičí v exteriéri s váhou vlastného tela. Cvičenie na zostavách od spoločnosti Veríme v Zábavu je pestré najmä vďaka širokej škále cvikov, ktoré workoutová zostava umožňuje. Cvičenie tak prospieva nielen k fyzickej, ale aj psychickej pohode.

Street workout zostavy ponúkajú rôzne možnosti a odlišné stupne náročnosti v rámci navonok podobných prevedení, takže sú určené nielen pre športovcov, ale aj staršie deti, dospelých a seniorov.

Street workout park môže byť umiestnený kdekoľvek, kde je chuť cvičiť – samostatne na mestskom sídlisku, v parkoch a lesoparkoch alebo ako súčasť iného športoviska. Street workout zostavy je možné doplniť vonkajšími fitness strojmi a vybudovať tak areál s prvkami pre precvičenie celého tela.

Vhodnými povrchmi, na ktorý sa workoutové zostavy umiestňujú, sú zatrávňovacie rohože alebo EPDM povrch.