All Star School

PRIHLÁŠKA

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Zapojením sa do súťaže súčasne vyslovujem súhlas s úplnými pravidlami súťaže a zároveň udeľujem organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov - na účely vyhodnotenia súťaže, doručenia výhry a zverejnenia výhercov v rámci súťaže, ako aj na účely priameho marketingu organizátora.