All Star School

PRAVIDLÁ

Do súťaže sa môže zapojiť vaša škola ako jeden súťažný tím.

Súťaž má jednu spoločnú kategóriu - základné školy aj stredné školy.

Súťaž dáva priestor všetkým školám Slovenska odprezentovať a spropagovať svoju športovú činnosť, úspechy a výsledky mladých športovcov, ako aj inovatívne postupy pedagógov pri zážitkovej forme práce s deťmi a mládežou v rámci pohybových aktivít.

Súťaž prioritne nevyzdvihuje len nadpriemerne talentovaných športovcov, ale sleduje oveľa dôležitejšie poslanie – aby sa pravidelný pohyb stal prirodzenou súčasťou životného štýlu čo najväčšej skupiny detí a mládeže na Slovensku.

Okrem rodičov sú to práve „neviditeľní hrdinovia“ - teda učitelia, tréneri a pracovníci s mládežou, na ktorých pleciach stojí táto veľká výzva.

Ako sa môže škola do súťaže zapojiť?

1. PRIHLÁSTE SA

Kliknite na sekciu PRIHLÁŠKA a v prihlasovacom formulári vyplňte všetky údaje a na záver kliknite na tlačítko odoslať.

Následne vás obratom budeme informovať o úspešnom absolvovaní prvého kroku v procese registrácie do súťaže a detailne vám poradíme ako s čo najväčšou ľahkosťou zvládnuť zvyšný proces registrácie.

* Prihláste sa čím skôr, pretože pre prvých 10 prihlásených škôl, ktoré splnia podmienky, je pripravených 10 FANTASTICKÝCH CIEN: profesionálne video propagujúce športovú činnosť na vašej škole presne podľa vášho zadania.

2. SPROPAGUJTE SA

Učitelia spolu so žiakmi pripravia a napíšu o svojej škole - unikátnych športových hrách či športových a pohybových aktivitách/krúžkoch, športových úspechoch žiakov na školských aj klubových súťažiach za posledné 2 roky, práci pedagógov, atď. - krátky text, v ktorom majú priestor sa v čo najlepšom svetle spropagovať. Text by mal mať dĺžku približne jednej A4 strany vo worde.

Aby ste hlasujúcej verejnosti dokázali, že práva vaša škola žije športom a pohybom a to po celý rok – dôležité je v texte spomenúť čo najväčšiu rozmanitosť športových aktivít, ktorým sa žiaci venujú. Môže ísť o pohybové aktivity, ktoré žiaci robia v rámci školy, ale aj mimo školy vo svojom voľnom čase. Rovnako dôležitá je informácia o tom, akým spôsobom učitelia popularizujú šport medzi svojimi žiakmi – teda aj medzi skupinou, ktorá nepatrí medzi pohybovo najzdatnejších.

Spolu s textom je potrebné poslať aspoň jednu fotografiu, ktorá bude uvedená na vašom súťažnom profile. Okrem textu a fotografie vaša škola môže (no nemusí) vytvoriť aj súťažné video, na ktorom v akcii ukáže, ako žije pohybom a športom.

Text spolu s fotografiou je potrebné poslať najneskôr do 15. 11. 2019 e-mailom na adresu sutaz@mozebyt.sk.

Následne vás budeme obratom informovať o úspešnom zvládnutí procesu registrácie do súťaže.

3. ZMOBILIZUJTE VAŠE OKOLIE

Mladí ľudia v tínedžerskom veku sú dôležitou súčasťou spoločnosti každej krajiny. A práve preto by sme im mali načúvať a viesť s nimi rovnocenný dialóg. Inak sa nikdy nedozvieme čo ich trápi, s čím aktuálne nesúhlasia, prípadne čo a ako by radi zmenili. Rovnako dôležité je, aby začali byť občiansky angažovaní, zaujímali sa o dianie navôkol a upozorňovali na veci, s ktorými nesúhlasia a zároveň aj prinášali riešenia, ako veci zmeniť.

Úlohou každej prihlásenej školy, ktorá chce súťažiť o street workoutové ihrisko - je iniciovať a absolvovať stretnutie, na ktorom vybraní žiaci/študenti danej školy, v sprievode vybraného pedagóga, odkomunikujú „dôležitým dospelým“ na úrovni miestnej samosprávy (primátor/starosta/mestskí/miestni poslanci) - prečo má v ich živote šport a pravidelný pohyb tak dôležité miesto a čo by v oblasti športovania najradšej vo svojom okolí zmenili k lepšiemu.

V sekcii STIAHNI SI má vaša škola k dispozícii tlačivo na stiahnutie, ktoré si vaši zástupcovia so sebou zoberú na vyššie uvedené stretnutie a na záver vám ho konkrétny pracovník miestnej samosprávy podpíše ako potvrdenie úspešného splnenia tejto súťažnej podmienky.

Stretnutie musí vaša škola absolvovať najneskôr do 28. 02. 2020 a najneskôr v tomto termíne je potrebné poslať podpísané tlačivo e-mailom na adresu sutaz@mozebyt.sk.

V prípade nesplnenia tejto podmienky nebude môcť vaša škola získať jednu z hlavných cien súťaže – 3 street workoutové ihriská od Veríme v Zábavu, s.r.o. v celkovej hodnote 17 500 Eur.

4. HLASUJTE ZA VAŠU ŠKOLU A ZÍSKAJTE ĎALŠÍCH HLASUJÚCICH „FANÚŠIKOV“

Za všetky školy bude môcť široká verejnosť (vrátane žiakov a učiteľov, rodičov, kamarátov, susedov, atď.) hlasovať v rámci online hlasovania.

V sekcii VIDEÁ/HLASOVANIE bude dňa 2. 12. 2019 spustené bezplatné online hlasovanie.

Šérujte a zdieľajte svoje súťažné profily či videá cez sociálne siete a získajte tak ďalších hlasujúcich fanúšikov.

Hlasovanie trvá do 28. 2. 2020.

Spomedzi všetkých hlasujúcich budú na záver súťaže vyžrebovaní výhercovia skvelých CIEN.

5. VÍŤAZI HLASOVANIA

3 školy s najvyšším počtom hlasov, ktoré najviac žijú pohybom a športom získajú od generálneho partnera súťaže – Veríme v Zábavu, s.r.o. :

1. miesto - Street workoutové ihrisko v hodnote 10 000 eur

2. miesto - Street workoutové ihrisko v hodnote 5 000 eur

3. miesto - Street workoutové ihrisko v hodnote 2 500 eur

Názvy víťazných škôl nájdete, spolu s menami vyžrebovaných výhercov spomedzi hlasujúcich, dňa 2. 3. 2020 v sekcii VÍŤAZI.


V prípade akýchkoľvek otázok nás kedykoľvek kontaktujte mailom na adrese: sutaze@mozebyt.sk alebo volajte na číslo 0915 795 240 a radi vám poradíme. :-)