Víťazi

Tu nájdeš dňa 20. 5. 2018 mená piatich víťazov – mladých športových reportérov, ktorí získajú cool ceny.

V tom istom termíne tu nájdeš aj meno víťaza on-line hlasovania spolu s menami troch vyžrebovaných výhercov spomedzi on-line hlasujúcich.