Partneri

Projekt MÔŽEBYŤ.SK je v súlade so strategickými cieľmi MŠVVaŠ SR v oblasti športu a pohybových aktivít mládeže.

Odborní partneri:

Ceny do súťaže venovali: