• 1. adam
 • 2. peter
 • 3. janka
 • 4. johny
 • 5. emi
 • 6. tana
 • 7. jani
 • 8. linimo
 • 9. petra
 • 10. duri
 • adam 1.
 • peter 2.
 • janka 3.
 • johny 4.
 • emi 5.
 • tana 6.
 • jani 7.
 • linimo 8.
 • petra 9.
 • duri 10.

Partneri

Projekt MÔŽEBYŤ.SK je v súlade so strategickými cieľmi MŠVVaŠ SR v oblasti športu a pohybových aktivít mládeže.

Odborní partneri:

Ceny do súťaže venovali: