ASA

 • ZŠ Komenského, Revúca | 11.05.2018 16:27:15
  Žabky - spontánna akcia vznikla, keď žiaci ráno pred budovou školy pozorovali trápenie sa žiab, ktoré nevedeli prekonať múrik a dostať sa k vytúženému jazierku. Žiaci 5.b triedy cez prestávku žaby poprenášali. Radosť bola na oboch stranách. Žiaci prekonali strach, žabky mali vodu


 • ZŠ Komenského, Revúca | 11.05.2018 16:22:33
  Foto z ekoburzy


 • ZŠ Komenského, Revúca | 11.05.2018 16:18:54
  22. 12. 2017 Ekoburza – deti vyzvali všetkych žiakov školy, aby doniesli hračky, darčekové predmety, knihy..., ktoré už nechcú a skončili by na skládke. Veci roztriedili a ponúkli za 10, 20, 50 centov na predaj. Deti si za pár centov kúpili vianočné darčeky pre celú rodinu, aj pre seba. Mnohé veci z ekoburzy začali vďaka naším žiakom v tento deň svoj druhý život. Potešili a zároveň pomohli. Výťažok charitatívnej akcie smerovali do nášho mestského psieho útulku. Hneď v novom roku sa jeho obyvatelia potešili. Dostali darčeky a pomôcky, ktoré im spríjemnili ich život
 • ZŠ Komenského, Revúca | 11.05.2018 12:16:22
  06. 12. 2017 Aukcia – v Spolupráci s výtvarným oddelením ZUŠ deti zorganizovali aukciu obrázkov psíkov. Finančný obnos získaný v aukcii išiel na zlepšenie životných podmienok opustených psíkov


 • ZŠ Komenského, Revúca | 11.05.2018 11:58:07
  http://15.11.2018 Rozdávame úsmev – akcia venovaná hlavne starším ľuďom a mamičkám s malými deťmi. Žiaci si vyrobili venovania so smajlíkmi a prianiami a rozdávali ich ľuďom v meste. Vyčarili úsmevy na tvárach a zlepšili náladu všetkým obdarovaným


 • ZŠ Námestie mladosti, Žilina - Deviataci | 30.04.2018 20:24:43
  Výučba na 1.stupni, téma PRÍRODOVEDA : Kedže sme najskôr nevedeli akú tému môžu tretiaci preberať, boli sme sa opýtať u triednej učiteľky. Zo strany pani učiteľky sme sa stretli s veľkou ochotou. Dostali sme neuveriteľne dlhú osnovu, z ktorej sme si vybrali pre nás najviac zaujímavú tému. Učili sme vodné živočíchy zpravidla ryby. Na ukážku sme doniesli aj robotickú rybu. Rôznymi aktivitami sme deti zaujali. Prírodovedu sme učili v triede 3.C .


 • ZŠ Námestie mladosti, Žilina - Deviataci | 30.04.2018 20:09:03
  Výučba výtvarnej výchovy na 1.stupni : Cez čas keď sa lúčime zo zimou a na trón období sadá jar, sme pomohli prvákom vyrobiť si jednoduché no zato veľmi pekné masky na karneval. Tieto masky si deti prispôsobili svojimi farbami a vzormi. Rôznymi spôsobmi sme okrajovo nahliadli do rôznorodosti umenia ako takého. Ukázali sme základné spôsoby maľby, kresby, či otláčania rôznych vzorov. Materiály sme si sami kúpili a predpripravili na rýchlu manipuláciu. Po hodine sme všetky masky zhodnotili a boli sme prekvapení aký kontrast sa nám naskytol pred očami. Masky sme potom videli aj na školskom karnevale, čo nás veľmi potešilo. Výtvarnú výchovu sme učili v triede 1.C


 • ZŠ Námestie mladosti, Žilina - Deviataci | 30.04.2018 17:29:20
  Koledovanie v dome dôchodcov Harmony : Ako prvý nápad na dobrovoľnú prácu nám prišiel na um dom dôchodcov. Mysleli sme, že pôjdeme zaspievať alebo zahrať rôzne piesne, no neskôr sme si uvedomili, že by sme starších ľudí potešili v čase kedy by mal každý tráviť sviatky v kruhu blízkych. Rozhodli sme sa teda pre vianočné koledovanie. Nacvičili sme si rôzne koledy, tématicky sme sa obliekli a v sprievode gitary sme trávili poobednajší čas spievaním v dome dôchodcov. Tento čas sme si veľmi užili a spočiatku nás aj prekvapilo koľko ľudí sa pokúsilo tri dni pred štedrým dňom prísť. Bol to obohacujúci zážitok. Nakoniec sme zahrali aj pre ľudí s imobilitou. Koledovali sme v dome dôchodcov Harmony, Žilina https://tinyurl.com/y9e63bz6
 • ZŠ Námestie mladosti, Žilina - Deviataci | 30.04.2018 16:05:54
  Výučba 1.stupňa téma TELESNÁ VÝCHOVA: Postavili sme sa namiesto pani učiteľky na hodinu telesnej výchovy. S ďeťmi sme sa presunuli do telocvične a robili sme zábavné a interaktívne cvičenia.
 • ZŠ Námestie mladosti, Žilina - Deviataci | 30.04.2018 15:58:51
  Robenie programu na karnevale na 1.stupni - Skupina od nás pomáhala s prípravou. Niektorí sme sa prezliekli do kostýmov a zabávali sme decká. Pripravili sme si pre nich program plný hravých hier. Okrem toho, že sme mali všetci spolu dobrý čas, sme si vytvorili aj nové priateľstvá s žiakmi na 1.stupni. Ďalší naši žiaci nám robili do pozadia hudbu.


 • ZŠ Námestie mladosti, Žilina - Deviataci | 30.04.2018 15:43:46
  Pomoc pri príprave školského plesu - Pomáhali sme pri pripravovaní školskej udalosti. Pred začiatkom podujatia sme ukladali príbory, viazali mašle na stoličkách, ukladali obrusy :)


 • ZŠ Námestie mladosti, Žilina - Deviataci | 30.04.2018 15:14:41
  Výučba tried 1.stupňa - téma SLOVENSKÝ JAZYK : Nachvíľu sme nahradili pani učiteľku a učili sme žiakov 3.A triedy slovenský jazyk. Preberali sme s nimi vybrané slová po B zábavnou formou. Nachystali sme im rôzne hravé aktivity, a tým sme urobili slovenčinu zaujímavejšou.


 • ZŠ Námestie mladosti, Žilina - Deviataci | 30.04.2018 15:04:45
  Výučba 1.stupňa téma MATEMATIKA : Matematika dokáže byť niekedy veľmi nudná, preto sme si pripravili rôzne aktivity. Hravou formou sme nahliadli do témy sčítavacích pyramíd. Rôznymi spôsobmi sme vysvetlili sčítanie pod seba. Nakoniec sme sa na sčítavaciu pyramídu aj zahrali a spoločne sme sa celkom dobre zabavili. Niekedy dokonca aj pani učiteľky boli našou hravou formou zaujaté. Dúfame, že aspoň na chvíľu deti matika prestane nudiť. Odučili sme tri triedy - 3.C ; 4.A ; 4.B
 • ZŠ Námestie mladosti, Žilina - Deviataci | 30.04.2018 14:45:32
  Výučba tried 1.stupňa - téma ROBOTIKA a OPTICKÉ ILÚZIE : Žiakov 1.stupňa sme vyučovali hravou formou základy robotiky. Na ukážku sme priniesli svoje DIY roboty ale aj roboty, ktoré sme kúpili. Dočkali sme sa nadšenia a v niektorých prípadoch aj záujem o výrobu vlastného "robota". Zvažujeme urobiť krátky kurz výroby robotov. Na hodine sme vysvetlili, čo je to robot, ako robot funguje, čo robot obsahuje. Neskôr sme sa s deťmi zahrali na robota a program, čo deťom pomohlo aspoň trochu pochopiť základy programovania. Nakoniec sme vysvetlili, že je bežné sa ako program pomýliť. Tému na chybnosť programu sme spojili s chybnosťou našeho mozgu, ktoré môžu spôsobiť aj optické ilúzie. Na ukážku sme doniesli rôzne druhy hologramov. Deťom sa najviac páčili okuliare s virtuálnou realitou. Celkovo sme odučili šesť tried - 3.A ; 3.B ; 3.C ; 4.A ; 4.B ; 4.C


 • ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom | 27.04.2018 14:00:38
  Fotky, ktoré nám na prvýkrát neprešli


 • ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom | 27.04.2018 13:51:18
  Zbierka pre dubnický útulok Po návšteve 24.4. v dubnickom útulku sme sa dozvedeli, že potrebujú príspevok na pipety a potravu pre kone, kozy a psov. Preto sme sa rozhodli usporiadať rýchlu zbierku na našej škole. Vyrobili sme plagáty a dali info na Edupage školy. Akcia bola úspešná. Na pipety sme vyzbierali 170,22 eura a 4 krabice potravy pre zvieratá.


 • SOŠ obchodu a služieb Budovateľská, Komárno - III.B | 27.04.2018 12:26:18
  Deň pred veľkonočnými prázdninami / http://28.03.2018/ sme boli navštíviť a zároveň potešiť seniorov v Domove dôchodcov. Pripravili sme pre nich vlastnoručne vyrobené darčeky a venovali sme sa im pri výrobe ich vlastných darčekov. Ich zanietenie a nadšenie sa nedá opísať. :)


 • SOŠ obchodu a služieb Budovateľská, Komárno - II. A | 27.04.2018 12:03:27
  Dňa http://11.04.2018 naši žiaci zo SOŠ OaS Komárno boli nápomocní detičkám zo ZŚ Pohraničná v Komárne pri tvorbe darčekov pre senirov - Dom dôchodcov Náruč Komárno


 • ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom | 26.04.2018 13:59:43
  Návšteva dubnického útulku Ďalšou našou akciou bola návšteva dubnického útulku. Ich zverencov sme zobrali na prechádzku, vyčesali ich a aportovali s nimi. Potešenie bolo obojstranné. Okrem toho sme vyčistili od odpadkov lokalitu okolo útulku. Dozvedeli sme sa, že v útulku majú okrem psíkov aj dva kone, barana a kozy, a že by potrebovali pre nich jablká, mrkvu, piškóty, pipety. Rozhodli sme sa usporiadať na našej škole zbierku.


 • ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom | 25.04.2018 13:04:32
  Zbierka trvanlivých potravín Pred Vianocami sme sa rozhodli pomôcť rodinám, ktorým sa momentálne nedarí. V spolupráci s dubnickou farnosťou boli vybrané rodiny, ktorým bola pomoc adresovaná. Počas troch dní sme vyzbierali od žiakov našej školy 12 krabíc potravín. Za čo im týmto ďakujeme.


 • ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom | 25.04.2018 12:57:32
  Výroba a predaj narcisov Prispeli sme ku Dňu narcisov ich vlastnou výrobou (ako origami z papiera a zo stužky). Vyrobili sme viac ako 200 kusov narcisov a uskutočnili ich predaj dňa http://13.4.2018 v našej škole. Na účet Ligy proti rakovine sme zaslali 150 eur.


 • ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom | 25.04.2018 12:51:35
  Zbierka trvanlivých potravín


 • SOŠ Hattalova, Námestovo | 24.04.2018 09:51:39
  Ani väčšia snehová nádielka nebola pre nás prekážkou. Nabrali sme odvahu a pešiu turistiku sme vymenili za pohyb na bežkách. Takto sa stali naše vychádzky za našimi lesnými priateľmi nielen prospešné ale ešte zaujímavejšie, zábavné a poučné.


 • SOŠ Hattalova, Námestovo | 24.04.2018 09:36:21
  Zažili ste už niekedy prechádzku v lese v zimnom , mrazivom období? Budete milo prekvapení akú silu má príroda , aké zaujimavé scenérie dokáže vytvoriť. Naše prekvapenie ešte viac znásobilo keď sme v snehu videli stopy smerujúce k našim krmitkom. Jasný dôkaz toho, že naša dobrovoľnícka práca nie je márna. Hrial nás dobrý pocit , že pomáhame prežiť tuhú oravskú zimu tým, ktorí sú na pomoc odkázaní .


 • SOŠ Pod amfiteátrom, Levice | 18.04.2018 21:01:33
  18. apríla 2018 siedmi dobrovoľníci z 3.B KPD opäť zavítali do OZ Pomôžme si a v zbernom centre pomáhali pri príjme, triedení a manipulácii s materiálom prijatým od obyvateľov mesta Levice. Dievčatá vyskladňovali ošatenie a obuv do prevádzkových priestorov pre návštevníkov, chlapci najmä čistili a upravovali okolie centra. Sme radi, že sme sa zase podieľali na pomoci ľuďom ohrozených chudobou a zároveň zveľadili areál centra.


 • SOŠ Pod amfiteátrom, Levice | 18.04.2018 20:33:18
  Dňa 12. 04. 2018 sme sa opäť vybrali v rámci dobrovoľníckych aktivít do útulku psíkov v Leviciach. Našou úlohou bola pomôcť pri upratovaní kotercov, nakŕmení psíkov, umytie misiek, nosenie vody, ale najmä vyvenčenie psíkov. Pracovali sme efektívne, pri jednotlivých činnostiach sme sa prestriedali a tak výsledkom nášho úsilia boli nakŕmení a vyvenčení spokojní obyvatelia útulku. Mnohí z nás sú už teraz rozhodnutí navštevovať útulok pravidelne najmä počas víkendov a pokračovať tak v dobre rozbehnutej spolupráci.


 • SOŠ obchodu a služieb Budovateľská, Komárno - III.B | 18.04.2018 13:44:11
  Každý žiak našej triedy spolu s triednou učiteľkou prispel dobrovoľnou sumou, ktorá slúžila na zakúpenie krmiva pre psíkov v útulku. Dňa http://13.04.2018 sme navštívili útulok DUNAJKA v Komárne a odovzdali nakúpené dobroty.


 • SOŠ obchodu a služieb Budovateľská, Komárno - III.B | 18.04.2018 13:26:04
  Dňa http://13.04.2018 sme sa zúčastnili verejno-prospešnej finančnej zbierky "Deň narcisov 2018". V uliciach mesta Komárno sme spolu vyzbierali 913,68€, ktoré sme zaslali na účet LPR. SOŠ OaS Komárno


 • SOŠ Pod amfiteátrom, Levice | 15.04.2018 09:51:42
  Jarné upratovanie v útulku Dňa http://28.3.2018 sa dobrovoľníci z 2.B opäť stretli v útulku. Tentoraz sme sa rozhodli trochu upratať okolie najmä v časti, kde sa venčia psíky. Bolo plné plastových fliaš, plechoviek, igelitových vrecúšok a čo je horšie, aj rozbitého skla. Niektorí sme upratovali okolie, iní pomáhali s upratovaním kotercov. Tí „najšťastnejší“ venčili psíkov. Samozrejme sa tieto tri skupiny po čase striedali. Počasie nám vyšlo, urobili sme kus práce a potešili psíkov. Urobili sme vlastne aj niečo pre seba, lebo ten dobrý pocit z práce , ktorú sme urobili, nám už nikto nevezme. S pracovníčkami útulku sme sa dohodli, že v prípade väčšieho upratovania v útulku a najmä v širšom okolí, kde je ešte veľa odpadkov, nás budú kontaktovať a my opäť radi pomôžeme.


 • SOŠ Pod amfiteátrom, Levice | 15.04.2018 09:47:14
  Peňažný dar pre OZ Šťastný domov Levice Dňa http://24.3.2018 sme v útulku symbolicky odovzdali peňažný dar, ktorý sme vyzbierali od žiakov a zamestnancov našej školy. Podarili sa nám vyzbierať 50 eur, ktoré sme poslali na účet, aby ho pracovníci útulku použili na veterinárnu starostlivosť. Denne sledujeme, ako sa ľudia necitlivo správajú k svojim psom. Pracovníci útulku potom poskytujú domov a aj zdravotnú starostlivosť všetkým zatúlaným a nechceným psíkom. Ich osudy môžeme všetci sledovať na fb stránke útulku. Tam sa dozvieme nielen dojímavé príbehy psíkov, ale aj informácie o tom, ako im môžeme pomôcť. Peniaze aj venčenie sú formou pomoci a preto sme aj v rámci návštevy útulku s radosťou vyvenčili psíkov. My s útulkom už dlhšie spolupracujeme a plánujeme v tejto spolupráci pokračovať aj naďalej.


 • SOŠ Pod amfiteátrom, Levice | 15.04.2018 09:33:33
  Objatie tónov 2018 Aj tento rok sme sa ako dobrovoľníci podieľali na príprave a úspešnom priebehu 8. ročníka benefičného koncertu pre osoby s mentálnym postihnutím Objatie tónov. Desať našich chlapcov obetavo pomáhalo v levickej Športovej hale v sobotu http://27.1.2018 v noci postaviť pódium, v nedeľu http://28.1.2018 zabezpečiť servis pre kapely a účastníkov a v noci zase pódium rozobrať. Chalani splnili svoju úlohu na výbornú, za čo sa im dostalo uznania od organizátorov podujatia, ktorými boli Občianske združenie Ostrov a Občianske združenie Milan Štefánik. Ďakujeme za perfektne a zodpovedne odvedenú prácu a výbornú reprezentáciu školy!


 • SOŠ Pod amfiteátrom, Levice | 15.04.2018 09:15:35
  V rámci dobrovoľníckych aktivít pokračujeme v spolupráci so zvieracím útulkom v Leviciach. Už počas vianočných prázdnin http://2.1.2018 sa štyria dobrovoľníci rozhodli spríjemniť psíkom deň a boli ich venčiť. Bol mimoriadne škaredý deň, pršalo a v útulku okrem nás a pracovníkov útulku nebol nikto. Mali sme dobrý pocit, že sme sa aj v takom zlom počasí stretli a urobili sme radosť psíkom. Druhý krát sme boli venčiť http://13.1.2018 - v sobotu, napriek ťažkostiam s obmedzenými spojmi. Naša spolupráca s útulkom bude pokračovať aj naďalej a okrem venčenia urobíme aj finančnú zbierku pre všetky zvieratká, ktoré sa nachádzajú v útulku.


 • SOŠ Pod amfiteátrom, Levice | 14.04.2018 12:38:17
  V rámci dobrovoľníckych aktivít sme zorganizovali v našej škole vianočnú zbierku „Darujte radosť deťom“, ktorou sme sa pripojili k aktivite Mesta Levice pre deti v hmotnej núdzi. V krátkom čase sme zozbierali množstvo detského oblečenia, hračiek, knižiek, školských potrieb a spoločenských hier, ktoré http://20.12.2017 osobne prevzali pracovníčky kancelárie terénnej sociálnej práce. Veríme, že sme takto potešili deti pod nejedným vianočným stromčekom a úprimne ďakujeme všetkým pedagógom a žiakom, ktorí sa do zbierky zapojili.


 • SOŠ Pod amfiteátrom, Levice | 14.04.2018 12:28:03
  V rámci dobrovoľníckych aktivít sme http://19.12.2017 popoludní pomáhali OZ Pomôžme si pri manipulácii s materiálom, ktorý priniesli obyvatelia nášho mesta, ako aj pri úprave okolia zberného centra. Odmenou pre nás bolo nielen uznanie a poďakovanie od p. Dušana Petra, ale aj dobrý pocit, že sme „prispeli k dobrej veci“ a pomáhali napĺňať poslanie centra - najmä pomoc sociálne slabším jednotlivcom, rodinám v materiálnom nedostatku, životnému prostrediu. V našej dobrovoľníckej pomoci budeme pokračovať aj v roku 2018.


 • SOŠ Pod amfiteátrom, Levice | 14.04.2018 12:21:14
  5. december - Medzinárodný deň dobrovoľníctva Tento sviatok dobrovoľníkov sme si pripomenuli vytvorením informačnej nástenky vo vestibule školy o histórii, význame a princípoch dobrovoľníctva. Takto sme vyjadrili svoje uznanie a poďakovanie dobrovoľníkom za ich nezaplatiteľnú prácu, ktorá prispieva k vytvoreniu lepšieho a pokojnejšieho sveta. Zároveň sme chceli apelovať na ostatných spolužiakov, aby sa pridali k nám a rozšírili tak rady dobrovoľníkov.


 • SOŠ Pod amfiteátrom, Levice | 14.04.2018 12:03:53
  12. decembra 2017 sme v našej škole privítali Mgr. Andreu Hlásnu – riaditeľku Informačného centra mladých v Leviciach, ktorá sa dlhodobo angažuje v dobrovoľníckych aktivitách. Reč bola o podstate a význame dobrovoľníctva na Slovensku aj v zahraničí a o benefitoch, ktoré táto ušľachtilá práca mladému človeku prináša. Pani Hlásna sa podelila o svoje bohaté skúsenosti a poradila nielen informačné zdroje, kde si záujemcovia o dobrovoľníctvo môžu nájsť potrebné informácie, ale aj oblasti aktivít vhodné pre dobrovoľnícku prácu.


 • SOŠ Pod amfiteátrom, Levice | 14.04.2018 11:51:53
  5. decembra 2017 v podvečerných hodinách naši dobrovoľníci z 2.B triedy Maťo Nagy, Rišo Agárdy, Sofia Ábelovská, Júlia Straková a Kiara Korpádiová pomáhali Mestskému kultúrnemu stredisku pri realizácii podujatia „Mikuláš v meste“. Fungovali ako animátori pre deti a v zábavných kostýmoch stvárnili čertov, líšku a sobíka. Za zarecitovanie básničky dostali odvážne deti sladkú odmenu.


 • SOŠ obchodu a služieb Budovateľská, Komárno - III.B | 28.03.2018 14:22:17
  Dňa http://23.03.2018 žiaci 3.B zo SOŚ OaS Komárno organizovali na ZŠ Rozmarínová Komárno " Veľkonočné tvorivé dielničky" pre najmenších. :)


 • SOŠ obchodu a služieb Budovateľská, Komárno - III.B | 28.03.2018 14:07:03
  Dňa http://19.03.2018 naši žiaci zo SOŠ OaS Komárno boli nápomocní detičkám zo ZŚ Rozmarínová v Komárne pri tvorbe darčekov ku Dňu učiteľov. Dnes /t.j. http://28.03.2018/ tieto darčeky veľmi potešili všetkých učiteľov na tejto ZŠ. :)


 • SOŠ obchodu a služieb Budovateľská, Komárno - III.B | 12.03.2018 14:40:07
  Žiaci 3.B triedy zo SOŠ OaS Komárno, dňa http://2.03.2018 v spolupráci so ZŠ Rozmarínová Komárno, pomáhali prváčikom a druháčikom vyrobiť darčeky pre mamičky k MDŽ.


 • SOŠ Hattalova, Námestovo | 09.03.2018 12:28:08
  Naše pešie turistické vychádzky sme vymenili za pohyb na bežeckých lyžiach, a vyžívali sa v zimnej rozprávkovej nádhere pôsobiacej na nás tak magicky a romanticky, že sme aj zabudli sledovať terén pod nohami. A tak strmší kopec, či klzkejší podklad preveril našu zdatnosť a pohyblivosť a my sme neraz vytvárali rôzne figurálne pózy. Pri srdci nás hrial nielen dobrý pocit z našej dobrovoľníckej aktivity ale aj zábava, ktorú sme prežívali.Určite to vyskúšame aj nabudúce!


 • SOŠ Hattalova, Námestovo | 09.03.2018 12:18:18
  Aké nepríjemné prekvapenie nás čakalo na novoročnej vychádzke keď sme našli domov pre vtáčky na zemi a úplne zničený. Nechápali sme kto? čo? prečo? komu to prekážalo? a musel sa dopustiť takéhoto činu. Ale ani toto sklamanie , smútok nás v našej dobrovoľníckej aktivite starostlivosti o lesných spevavcov neodradil. Keďže napadla väčšia nádielka snehovej prikrývky rozhodli sme sa pribrať do našej starostlivosti aj lesnú raticovú zver a pre našich operencov sme zabezpečili lepšie pevnejšie kŕmitko.


 • ZŠ s MŠ Banka | 08.03.2018 16:08:03
  http://21.12.2017 V predvianočné predpoludnie sme s deťmi zavítali aj do Domu seniorov na Striebornici. Deti seniorom spríjemnili čas svojim vianočným programom, odovzdali malé darčeky. Dôchodci im zase porozprávali ako to bolo, keď boli mladí oni. Veru sa poniektoré z detí aj čudovali, že vianočné stromčeky zvykli z pojdov visieť, že v salónkach bol iba biely tvrdý fondán alebo obyčajný kamienok, a že pod sromčekom boli iba tie najpodstatnejšie potrebné každodenné veci, alebo aj nič. Deti prezradili, že práve tieto Vianoce boli výnimočné a to tým, že mohli urobiť radosť našim najstarším občanom.


 • ZŠ s MŠ Banka | 08.03.2018 15:51:09
  Domov dôhodcov Moravan nad Váhom. http://21.12.2017 V tento deň sme navštívili našich starších občanov. Deti dávno pred Vianocami vyrábali pozdravy, šili milé darčeky a nacvičovai tance či básne. Dôchodcom spríjemnili predvianočné chvíle, zarecitovali, zatancovali, zaspievali. Dôchodci boli dojatí a šťastní, pretože nič im nenahradilo chvíle, ktoré deti venovali iba im.


 • ZŠ s MŠ Banka | 08.03.2018 15:41:42
  ZŠ s MŠ Banka, Banka, http://15.12.2017 V ten podvečer sme sa vybrali do dedinka Modrovka na pozvanie starostu obce vyzdobiť vianočný stromček pred obecným úradom. U´ž už malo začať vystúpenie ale doprava so stromom meškala - stihli sme to ale presne načas, a tak sa Vianoce mohli začať :)


 • SOŠ obchodu a služieb Budovateľská, Komárno - II. A | 01.03.2018 14:13:47
  Žiaci 2.A triedy Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Komárne sa spoločne s mladšími spolužiakmi zo ZŠ Pohraničná zapojili do súťaže IDMNT.Súťaž sa konala v rámci verejnoprospešných prác a týkala sa triedenia odpadu, kde boli naši žiaci veľmi nápomocní mladším spolužiakom pri tejto dôležitej ekologickej činnosti.


 • SOŠ Hattalova, Námestovo | 13.02.2018 13:48:50
  Ani v predvianočnej atmosfére sme nezabudli na našich operencov. Aj vychádzka sa konala v tomto duchu, hlavou sa nám premietali myšlienky na vianočné dobroty, darčeky a hlavne ako budeme tráviť vianočné prázdniny na ktoré sme sa najviac tešili. Mali sme predvianočnú ničím nerušenú náladu, hrial nás dobrý pocit, že sme aj pre našim spevavcom dopriali slávnostnú a hlavne výdatnú hostinu. Odchádzali sme s nádejou, že silný mráz a tuhá zima im neublíži a po prázdninách znova budeme počuť ich nádherný spev.


 • SOŠ Hattalova, Námestovo | 13.02.2018 13:37:12
  Ďalšiu turistickú vychádzku sme absolvovali už po známej ceste s plánom z odpadového materiálu postaviť pre vtákov dom, byt (pomenovanie nechám na Vás). P. Gejdošová priniesla potrebný materiál a my sme sa pustili do jeho realizácie. Na pohľad sa možno stavba nevydarila celkom podľa predstáv no dúfame že malí operenci ocenia pripravenú hostinu, ktorú sme my študentky pre nich zanechali.
 • SOŠ Hattalova, Námestovo | 13.02.2018 13:33:57
  Na základe oslovenia p. Gejdošovej a prihlásenia do súťaže IDMNT sme sa pravidelne mohli vybrať na turistickú vychádzku do prírody nielen nadýchať čerstvého vzduchu, to nebolo našim cieľom, ale hlavne vytvoriť útulný domov pre operencov a pomôcť im prežiť nadchádzajúce zimné dni. Naše prechádzky sme absolvovali v blízkom okolí Námestova. Naša prvá vychádzka bola akoby exkurziou, aby sme preskúmali prírodu a jej členov z blízka a tak vytvorili pre tých najmenších lietajúcich priateľov – nepriateľov bývanie a zdravú poživeň. Na tejto vychádzke sme síce vymrzli do kosti, nám to však nevadilo, veď telo treba posilňovať a otužovať.