Projekty

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov základných škôl

Dňa 30.3. 2017 sa v priestoroch Národného športového centra v Bratislave uskutočnilo pracovné stretnutie autorov a koordinátorov projektu celoslovenského testovania pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl.