Zásady používania môžebyť.sk

Tvoje súkromie

Uvedomujem si, že súkromie je pre každého veľmi dôležité. Preto sa zaväzujem zasahovať doňho len v minimálnej miere v nevyhnutných prípadoch a po dôkladnom zvážení všetkých skutočností, ktoré to odôvodňujú.

Zdieľanie tvojho obsahu a informácií

Všetko, čo zverejníš či napíšeš na portál MÔŽEBYŤ.SK , je tvojím vlastníctvom a zodpovedáš za jeho obsah.

Bezpečnosť portálu MÔŽEBYŤ.SK

Snažím sa aj s mojimi priateľmi urobiť všetko pre to, aby portál MÔŽEBYŤ.SK , bol bezpečný. Bezpečnosť nemôžem garantovať. Na udržanie bezpečnosti portálu MÔŽEBYŤ.SK , nevyhnutne potrebujem aj tvoju pomoc, z čoho pre teba vyplývajú tieto záväzky:

Nezverejňuj na MÔŽEBYŤ.SK , nedovolenú obchodnú komunikáciu (napr. spam). Nepúšťaj na MÔŽEBYŤ.SK , zberné roboty, pavúky, scrapery. Nezapájaj sa do pyramídových schém. Nenahrávaj vírusy a iné škodlivé kódy. Nesnaž sa získať prihlasovacie informácie či prístup k profilu, ktorý ti nepatrí. Nikoho nešikanuj, nezastrašuj a neobťažuj. Nezverejňuj informácie či fotky alebo videá, ktoré obsahujú prejavy nenávisti, vyhrážky, pornografiu, ktoré nabáda k násiliu, obsahuje nahotu, reklamu pre dospelých či alkohol. Nevyužívaj MÔŽEBYŤ.SK , na veci, ktoré porušujú zákon, sú zlomyseľné či diskriminačné.

Registrácia a bezpečnosť profilu

Moji priatelia na portáli MÔŽEBYŤ.SK , používajú svoje skutočné mená a uverejňujú pravdivé informácie a preto ťa žiadam, aby si to robil aj ty. Neuvádzaj na MÔŽEBYŤ.SK , žiadne falošné osobné informácie a nevytváraj bez dovolenia profil nikoho iného, len tvoj vlastný. Ak tvoj profil z vážnych dôvodov zablokujem, nevytváraj ďalší bez môjho dovolenia. Neprezraď nikomu tvoje heslo, neumožni nikomu inému prístup k tvojmu profilu ani iným spôsobom neohroz bezpečnosť tvojho profilu.

Ochrana práv iných ľudí

Rešpektujem práva iných ľudí a verím, že aj ty. Preto na MÔŽEBYŤ.SK , nesmieš zverejňovať obsah ani podnikať kroky, ktoré by zasiahli či porušili práva niekoho iného alebo inak porušili zákon. Mám právo odstrániť obsah alebo informácie, ktoré zverejníš na MÔŽEBYŤ.SK , ak si myslím, že porušuje tieto Zásady či Všeobecné podmienky. Ak opakovane porušíš práva niekoho iného na duševné vlastníctvo, tvoj profil budem musieť zablokovať.

Násilie a vyhrážanie sa, propagácia drôg a alkoholu, týranie zvierat

Bezpečnosť je pre mňa veľmi dôležitá. Preto ak zistím konanie, ktoré ohrozuje bezpečnosť iného človeka či verejnú bezpečnosť , ubližovanie zvieratám, hneď odstránim taký obsah a budem sa musieť obrátiť na orgány činné v trestnom konaní. Je zakázané zastrašovať iné osoby či organizovať akcie so skutočným násilím. To platí aj na týranie či iné ubližovanie zvieratám. Na MÔŽEBYŤ.SK , nesmú byť organizácie spojené s teroristickou či protizákonnou činnosťou. Je zakázaná propagácia, plánovanie a organizovanie podujatí, ktoré porušujú zákon, vrátane krádeží a vandalizmu. Zakazuje sa propagácia drôg a alkoholu. Zakazuje sa zobrazovanie týrania zvierat či navádzanie na túto činnosť.

Zastrašovanie a obťažovanie, prejavy nenávisti

Je zakázaná šikana a obťažovanie. Zasiahnem pri každom nahlásení hrubého správania namiereného voči niekomu inému. Rovnako sú zakázané prejavy nenávisti a slovné či obrazové napadnutie ostatných na základe ich rasového, etnického či národnostného pôvodu, náboženstva, pohlavia, rodu, sexuálnej orientácie, postihnutia či zdravotného stavu.

Realistické zobrazenie násilia, nahota a pornografia

Nesmieš zverejňovať nič, čo zobrazuje násilie, či sadistické skutky. Nesmieš zverejňovať žiaden sexuálny či pornografický obsah. Buď veľmi pozorný a zodpovedný, keď sa jedná o nahé telá. Rozoznaj, či je to umenie alebo nepovolená nahota.

Duševné vlastníctvo

Skôr ako budeš čokoľvek zdieľať na MÔŽEBYŤ.SK , zisti, či na to máš právo. Musíš rešpektovať autorské práva a iné zákonné práva! Nezverejňuj nič, čo si nanapísal nenatočil či neodfotil ty. Ak chceš doporučiť zaujímavé podujatie či informovať o super myšlienke, článku a iných zaujímavých veciach, vždy musíš uviesť zdroj, odkiaľ si obsah získal a autora, ktorý to vytvoril.

Nahlásiť porušenie

Ak na MÔŽEBYŤ.SK nájdeš niečo, čo podľa teba porušuje Zásady používania MÔŽEBYŤ.SK , či Všeobecné podmienky, hneď mi to nahlás na mozebyt@mozebyt.sk. Tvoj podnet hneď preverím.


Tvoj šedý medveď