All Star School


54. Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252Naša škola je ako každá iná a predsa sa v niečom od ostatných líši... Školu tento tok navštevuje 276 žiakov. No nie je to to, v čom sa od ostatných líši.... Odlišnosť je v našom prístupe k telesnej a športovej výchove. My totižto milujeme šport! A nie len my, žiačky ôsmeho ročníka...

Keby sme chceli popísať naše športové úspechy, tak to sme boli ešte malé, keď sa to rozbehlo, ale za posledný rok a pol, ... asi by sme písali tiež dosť dlho. Takže v skratke:

 

Začalo to tým, že v septembri 2018 sme v okresnom kole v Cezpoľnom behu obsadili celé družstvo chlapcov 1. miesto a z dievčat nám vyhrala spolužiačka Sára a tak všetci postúpili do krajského kola v Dubnici nad Váhom. Pokračovalo ďalším 1. miestom, ktoré v okresnom kole obsadili chlapci vo veľkom futbale a ukončili to tí istí chalani basketbalom, kde sa dostali po víťaznom okresnom a regionálnom kole až na krajské do Handlovej, kde za podpory nášho aktívneho povzbudzovania obsadili 2. miesto. To bol výlet.... spievali sme celou cestou v buse domov...

Okrem týchto „naj“ umiestnení, sme sa zúčastnili v športových súťažiach ako chlapci, tak aj my, dievčatá: volejbal, basketbal, hádzaná, atletika, stolný tenis, florbal, vybíjaná, gymnastický štvorboj, malý futbal, veľký futbal, hokejbal a dokonca streetbal – mimochodom s 1. miestom.

Okrem nás, na súťaže chodia aj žiaci z 1. stupňa. Tí sa zúčastnili súťaží: florbal, McDonald cup, vybíjaná. Tiež s krásnymi umiestneniami. Samozrejme nesmie chýbať účasť na základnom plaveckom a lyžiarskom výchovno-vzdelávacom výcviku, Behu Hornej Súče a Behu Soblahova.

Okrem toho sme napr.: absolvovali Európsky týždeň športu, mali besedu s futbalistami z AS Trenčín, na hodinách TSV zaskákali sme si na trampolínkach s hudbou, zatancovali zumbu s profi trénerkou, porovnali sme si sily na koncoročnom 1. volejbalovom turnaji miešaných družstiev 7. až 9. ročníkov, alebo ukázali zručnosť s loptou na futbalovom turnaji organizovanom tiež našou školou: Lady cup.

Taktiež v priebehu roka máme na hodinách TSV turnaje medzi chlapcami a dievčatami v basketbale, futbale, volejbale, hádzanej a vybíjanej či florbale, čo záleží od učiva v ročníkoch, (neverili by ste, ale pár krát sme chalanov „dali dole“...) a turnaje medzi ročníkmi, kde hrať proti deviatakom je niekedy masaker... A takto súťažíme každý jeden tok...

 

V areáli školy máme na naše športové aktivity okrem menšej telocvične 1 malé futbalové (s nefunkčným povrchom), 1 multifunkčné a 1 tenisové ihrisko a 1 betónovú plochu, (ktorej chýba jeden roh) a voláme ju kocka.

No a aby sme prezradili trošku aj zo zákulisia úspechov, tak veľmi nám pomáhajú športové záujmové krúžky, ktoré sú na škole už x rokov.... Napr.: basketbalový, volejbalový, futbalový, florbalový, minihádzanársky, turistický, stolnotenisový, gymnastický, tanečný a parkourový, ktoré vedú pedagógovia z našej školy.

 

Viete, naši chalani si vždy porovnávajú s nami sily a my sme presvedčené, že sa im proste tak ľahko nedáme... Pomôžete nám s tým trošku? Ďakujeme....

 

Ôsmačky zo Základnej školy s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252