All Star School


31. Základná škola, Adyho 6, Štúrovo